Pohled na budovu "Zámečku"

Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna Boršov nad Vltavou
Na Planýrce 168
373 82 Boršov nad Vltavou
tel.: + 420 387 250 210
číslo účtu: 107-5594170287/0100 Komerční banka

Právní forma

příspěvková organziace

Zřizovatel

Jihočeský kraj


Podporují nás

Cesky Rozhlas
Daruj hračku


Dobrý den,

jsou mezi námi někteří, co měli v životě smůlu. Proto my, Dětský domov Školní jídelna Boršov nad Vltavou existujeme. Jihočeský kraj vydal zřizovací listinu a pověřil nás „…zajišťováním náhradní výchovné péče nezletilým, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně do ukončení studia, vše v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání…“

Děkujeme všem, kdo nám v naší práci pomáháte.

Nabídka pracovního místa:

Dětský domov a Školní jídelna, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168 přijme
od 01. 05. 2017 nebo dle dohody pracovníka/pracovnici na pozici:

 

Vychovatel/vychovatelka

 

Základní kvalifikační požadavky:

speciální pedagogika, sociální pedagogika

předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka podle odst. 2 § 16 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění

 

Místo výkonu práce:

Dětský domov a Školní jídelna, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168

373 82 Boršov nad Vltavou

 

Platové zařazení:

Dle aktuálních platových předpisů

 

Nabídky zasílejte e-mailem reditel@ddborsov.cz, neváhejte kontaktovat ředitele
DD a ŠJ, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168 Mgr. Miroslava Kouřila, tel. č. 602 486 860

Celá zpráva